Skip to main content

PATUMBAHIN ANG DIKTADURA!

Thursday, 20 September 2018

Noong ika-21 ng Setyembre 1972, pormal na idineklara ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang pagtatatag ng diktadura sa Pilipinas.

Napabagsak ang diktadura noong 1986 subalit pinalitan lamang ito ng isang huwad na “demokrasya” na nagkubli lang sa patuloy na pamamayagpag ng mga panginoong maylupa at mga kapitalista.

Ngayon, 46 na taon mula nang idineklara ni Marcos ang batas militar, itinatayo at pinagtitibay namang muli ni Pangulong Duterte ang mas lantad na diktadura.

Nagbago-bago ang mukha pero hindi nag-iba ang layon: Pigilan ang tumitinding galit ng mamayan sa gitna ng patuloy at tumitinding kahirapan. Panatilihin at lalong palakasin ang mapagsamantala at mapaniil na sistema.

Nagbago-bago ng anyo pero hindi nag-iba ang esensya: ang patuloy na paghahari ng mga makapangyarihan, ang patuloy na diktadura ng mga mapagsamantala.

Walang kasaganahan, walang kalayaan, at walang katarungang maasahan habang nakatayo ang diktadurang ito.

Walang kasaganahan, walang kalayaan, at walang katarungang maasahan habang mga mapagsamantala lamang ang tunay na nagpapasya.

Ngayong Setyembre 21, anibersaryo ng pagdedeklara ni Marcos ng martial law--at sa susunod pang mga araw at buwan, magsama-sama at magkaisa upang tuluyang pabagsakin ang diktadura ng mga mapagsamantala.

Magsama-sama at magkaisa upang ipaglaban at itatag ang tunay na demokrasya.

 

BLOCK MARCOS | DAKILA | iDEFEND | RESBAK

Ika-21 ng Setyembre, 2018