News

Pahayag ng iDEFEND sa Memorandum Order 32 na nagpapatibay ng panuntunan sa mga militar sa ilalim ng State of National Emergency to suppress lawless violence