Skip to main content

Pahayag ng iDEFEND sa Memorandum Order 32 na nagpapatibay ng panuntunan sa mga militar sa ilalim ng State of National Emergency to suppress lawless violence

Wednesday, 28 November 2018