Skip to main content

#KarapatDapat na agenda ang disenteng trabaho at tuldukan ang ENDO

Tuesday, 30 April 2019

Pahayag ng iDEFEND at PAHRA sa pandaigdigang araw ng Paggawa

Ayon sa Philippine Statistics Office mahigit 2 milliong Pilipino ang walang trabaho sa nakaraang taon. Higit 75% nito ay nasa edad na 15 to 34 taon. Ang pinakamalaking bahagi ng mga manggagawa ang nasa sektor ng services at pangangalakal, pangalawang pinakamalaki ang nasa agrikultura at pangatlo ang nasa industrya. Higit sa kalahati ng namamasukan sa 31,277 establisyamento ang kontraktual o sadlak sa trabahong “endo”.

Ang tuloy tuloy na pananalasa ng trabahong ENDO (kontraktual, ‘end-of-contract’) ay labag sa karapatan ng manggagawa sa disente, regular at ligtas na paggawa. Isa ito sa pinakamalaking balakid sa pag unlad ng bansa sapagkat hindi naaabot ng karamihan ng mamamayan ang maayos na antas ng seguridad at kabuhayan. Dahil sa ENDO nakasadlak sa alanganin ang paggulong ng ekonomiyang  kinakailangan upang mapagtapos ng pag aaral ang mga kabataan, maitawid ang rehabilitasyon ng mga biktima ng sakuna, masuportahan ang lokal na produksyon at agrikultura, at mag engganyo ng maliliit na negosyo.

Sa ika-1 ng Mayo 2019 panawagan ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA) at ng In Defense of Human Rights and Dignity Movement (iDEFEND) ang pagtuldok sa ENDO bilang #KarapatDapat na agenda ng mamamayan sa darating na halalan. Kasama rito ang pagpapatupad ng lahat ng panuntunan ng International Labor Organization (ILO) kaugnay sa disenteng trabaho kabilang na ang sapat na sahod, regular at ligtas na trabaho, karapatan sa loob ng pinapasukan, gender equality, social protection at disenteng pabahay.

Hinahamon ng PAHRA at iDEFEND ang mga kandidato sa nalalapit na halalan na suportahan ang 10 puntong #KarapatDapat na agenda tungo sa paggugubyernong maka-karapatang pantao na tutugon sa karapatan ng manggagawa. Hinihimok rin ang manggagawang Pilipino na bumoto sa mga kandidatong tumatalima sa agendang ito. Huwag iboto ang mga kandidatong may record ng pang-aabuso, pagsisinungaling, pandarambong at pagmamalabis sa kapangyarihan.  Ang kandidatong maka-karapatang pantao ay siguradong lalaban na wakasan ang ENDO, ipatupad ang ganap na pagtalima sa disenteng paggawa at iba pang karapatang pang ekonomiya, sosyal at pangkultural.