Skip to main content

Barangay Election Violations

Barangay Election Violations Banner Image

Maaari pong ilahad ang anumang election-related na mga paglabag sa karapatan ng mamamayan sa form na ito. Ipapasa natin sa Komisyon ng Karapatang Pantao ang inyong mga isusumiteng paglabag.


Saan ito nangyari?
Image CAPTCHA

Enter the characters shown in the image.


Pabatid

  1. Ang mga impormasyong makakalap ay hindi gagamitin sa iba pang mga bagay maliban sa layunin ng inisyatibang ito.
  2. Pangangalagaan ang privacy at confidentiality ng impormasyong makakalap.
  3. Hindi namin itinatala ang inyong IP Address at anumang impormasyon mula sa inyong browser na maaaring magamit upang matukoy kayo.
  4. Kung nais ninyong baguhin o kaya nama'y ipabura ang anumang impormasyong inyong naisumite, pakiusap na magpadala ng mensahe sa team@idefend.ph na may paksang: 2023 Barangay Election Violations.